Verklaringen over de wettelijke status van de foetus in België.

Een wetsontwerp dat werd uitgevaardigd door het Belgisch Parlement, met de steun van de Vlaamse nationalisten, van de christen-democraten, van de liberalen en een deel van de groenen verheugt ten zeerste de klerikale partij. Ze voert een statuut van de foetus dat het burgerlijk recht modificeert, daar er verschillende maatregelen, die niet louter symbolisch zijn, moeten betekend worden (meer…)

Hulde aan Giordano Bruno

Bericht van de vereniging van de vrije gedachte het Frans aan de vereniging van de vrije gedachte Italiaanse hulde aan Giordano Bruno, 2016-02-17 Beste metgezellen en vrienden, er komt de groet van de nationale federatie van de vrije gedachte Frans (de Fédération nationale de La Libre pensée (Frankrijk)) op het Read more…