Een wetsontwerp dat werd uitgevaardigd door het Belgisch Parlement, met de steun van de Vlaamse nationalisten, van de christen-democraten, van de liberalen en een deel van de groenen verheugt ten zeerste de klerikale partij. Ze voert een statuut van de foetus dat het burgerlijk recht modificeert, daar er verschillende maatregelen, die niet louter symbolisch zijn, moeten betekend worden

– de notie van geboorteregister, die de geboortebewijzen verzamelt, die aan de basis ligt van de mensenrechten, wordt geschrapt ten voordele van een gegevensbank van akten van de burgerlijke stand, die drie soorten inschrijvingen bevat, één facultatief voor de foetussen van meer dan 140 dagen (met de mogelijkheid om een voornaam in te schrijven), en één voor meer dan 180 dagen (met de mogelijkheid naast een voornaam een familienaam in te schrijven). Deze laatste akte wordt dan verplicht evenals de geboorteakte.

 – de notie van overlijdensakte wordt ook geschrapt om aan de hierboven vermelde inschrijvingen en de inschrijving van de geboorte van een levenloos kind rechtskracht te verlenen.

 België wordt hier natuurlijk op de eerste plaats door getroffen, maar het is vooral de overwinning van de klerikale partij die geen grenzen kent.

– de partijen die verbonden zijn met de katholieke kerk in België (en die zich historisch niet beperken tot de christendemocratische partij, CD&V) zetten hun reactionaire strijd verder om de eis tot burgerlijke erkenning van een levenloos kind terug te laten gaan “tot op de dag van de conceptie”.

– een belangrijk argument kwam van één van de episcopaten dat het sterkst verbonden is met het Vaticaan in zijn strijd tegen het recht op abortus in alle landen waar de mensen dit recht hebben verworven of hopen het te verwerven.

 Bureau voor coördinatie van het Vrije Denken en de KVD-CLP  

Contact :

michel.godicheau@laposte.net  (BCVD)
clp.kvd@gmail.com

https://www.lalibre.be/actu/politique-belge/la-chambre-a-adopte-la-reconnaissance-du-foetus-et-de-l-enfant-sans-vie-5c12942bcd70fdc91bf554f2

https://www.laicite.be/statut-foetus-ivg-menaces-dun-retour-a-ordre-naturel/

Categories: Non classé