Verklaringen over de wettelijke status van de foetus in België.

Een wetsontwerp dat werd uitgevaardigd door het Belgisch Parlement, met de steun van de Vlaamse nationalisten, van de christen-democraten, van de liberalen en een deel van de groenen verheugt ten zeerste de klerikale partij. Ze voert een statuut van de foetus dat het burgerlijk recht modificeert, daar er verschillende maatregelen, die niet louter symbolisch zijn, moeten betekend worden (meer…)