ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Έκκληση προς τους πολίτες της Ευρώπης και τις οργανώσεις τους. Όχι στη διατήρηση προσωπικών δεδομένων από θρησκείες! Ως αποτέλεσμα ορισμένων αποκλινουσών αποφάσεων δικαστηρίων και αρχών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών που κατέχουν θρησκείες και λατρείες. Αυτός είναι ο λόγος για Read more…