Deklaracja Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnej Myśli (AILP) w sprawie projektu ustawy antyaborcyjnej w Polsce

2016-04-12

Pod naciskiem Kościoła katolickiego i przy poparciu polskiego rządu został złożony w Parlamencie projekt ustawy o zakazie aborcji w Polsce. Obecnie obowiązujące prawo dopuszcza aborcję jedynie w trzech przypadkach: ryzyka dla zdrowia i życia matki, ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu i ciąży będącej wynikiem czynu przestępczego, w tym gwałtu czy kazirodztwa. Tymczasem nowy projekt ustawy przewiduje całkowity zakaz aborcji.

Przewiduje on także karę więzienia do pięciu lat dla lekarzy i osób biorących udział w zabiegu aborcji. To wyjątkowo poważny zamach na prawa demokratyczne i na prawa kobiet. Może on stanowić przykład do naśladowania dla innych państw.

© JANEK SKARZYNSKI
Tysiące wykazać w Warszawie przeciwko całkowitego zakazu aborcji,
03 kwiecień 2016 — © JANEK SKARZYNSKI

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolnej Myśli, która zawsze była przywiązana do praw kobiet oraz wolności obywatelskich i wspierała naród polski w ich obronie, zdecydowanie potępia złożony projekt ustawy i zwraca się do rządu polskiego o wycofanie poparcia dla tego projektu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolnej Myśli potwierdza pełną solidarność z naszymi polskimi przyjaciółmi, którzy sprzeciwiają się temu projektowi.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolnej Myśli poczuwa się do obowiązku przekazania niniejszej Deklaracji władzom polskim i prosi Ambasadę RP w Paryżu o przyjęcie naszej delegacji w tej sprawie. Wzywamy poszczególne sekcje Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnej Myśli do podjęcia takich samych działań w swoich krajach.

Categories: Uchwały